Aktuality

Najnovšie aktuality
20.02.2023

Medzirezortné pripomienkovacie konanie (MPK) k návrhu vyhlášky Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky o obsahu a rozsahu územnoplánovacej dokumentácie a o územnoplánovacích podkladoch.

30.01.2023

Výstupy zo série INSPIRE ESPUS školení sú skompletizované a sprístupnené

23.12.2022

Pozývame Vás na dvadsiate piate INSPIRE ESPUS školenie zamerané na tému "Prehľad & perspektívy“.

22.12.2022

Pozývame Vás na dvadsiate štvrté INSPIRE ESPUS školenie zamerané na tému "PostGis II. & R štatistika“.

22.12.2022

Pozývame Vás na dvadsiate tretie INSPIRE ESPUS školenie zamerané na tému "Vizualizácie II & komunikácia“.

17.12.2022

Pozývame Vás na dvadsiate druhé INSPIRE ESPUS školenie zamerané na tému "Python“.

17.12.2022

Pozývame Vás na dvadsiate prvé INSPIRE ESPUS školenie zamerané na tému "INSPIRE & OSM“.

16.12.2022

Pozývame Vás na dvadsiate INSPIRE ESPUS školenie zamerané na tému "INSPIRE & Samospráva“.

10.12.2022

Pozývame Vás na devätnáste INSPIRE ESPUS školenie zamerané na tému "Linkované geo údaje“.

10.12.2022

Pozývame Vás na posledný INSPIRE ESPUS workshop zameraný na tému "INSPIRE Monitoring & budúcnosť“.


Zobraziť