Pozvánka na 24.INSPIRE ESPUS Školenie

INSPIRE, publikované 22.12.2022

Pozývame Vás na dvadsiate štvrté INSPIRE ESPUS školenie zamerané na tému "PostGis II. & R štatistika“.

Pozývame Vás na dvadsiate štvrté INSPIRE ESPUS školenie zamerané na tému "PostGis II. & R štatistika“.

Termín

29.12.2022 od 09.00 do 12.00 hod

Miesto/spôsob

Školenie sa uskutoční v online formáte s využitím platformy MsTeams. Účasť na školení je bezplatná, pričom je potrebné počas podujatia potvrdiť účasť cez prezenčný formulár. Miestnosť podujatia bude sprístupnená od 08:45 cez tento MsTeams url odkaz.

O podujatí

Školenie poskytne príklady ďalšieho využitia PostGis, optimalizáciu príkazov v PostgreSQL, a bežné spôsoby zrýchlenia PostgreSQL servera. V druhej časti si ukážeme základné štatistické spracovanie priestorových údajov a možnosti tvorby štatistík s využitím programovacieho jazyka a prostredia R.

Ciele

  • Predstavenie rozšírených možností PostGis;
  • Optimalizácia výkonu PostgreSQL;
  • Úvod k téme štatistického spracovania priestorových údajov;
  • Možnosti a využitie prostredia R.

Program

09:00  Otvorenie školenia

09:05  Rozšírené možnosti PostgreSQL a PostGis

10:15  Prestávka

10:30  Štatistika v programe R

12:00  Záver školenia

Organizačné informácie

Organizátor: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Podujatie je realizované v rámci projektu Efektívna správa priestorových údajov a služieb (ESPUS).

Súvisiace správy