Finalizácia dokumentácie INSPIRE ESPUS školení

INSPIRE, publikované 30.01.2023

Výstupy zo série INSPIRE ESPUS školení sú skompletizované a sprístupnené

Prehľad INSPIRE ESPUS školení

Súvisiace správy