Pozvánka na 25.INSPIRE ESPUS Školenie

INSPIRE, publikované 23.12.2022

Pozývame Vás na dvadsiate piate INSPIRE ESPUS školenie zamerané na tému "Prehľad & perspektívy“.

Pozývame Vás na dvadsiate piate INSPIRE ESPUS školenie zamerané na tému "Prehľad & perspektívy“.

Termín

30.12.2022 od 09.00 do 12.00 hod

Miesto/spôsob

Školenie sa uskutoční v online formáte s využitím platformy MsTeams. Účasť na školení je bezplatná, pričom je potrebné počas podujatia potvrdiť účasť cez prezenčný formulár. Miestnosť podujatia bude sprístupnená od 08:45 cez tento MsTeams url odkaz.

O podujatí

Posledné školenie zo série INSPIRE ESPUS školení prinesie prehľad sumarizácie aktivít a výstupov realizovaných v rámci implementácie projektu ESPUS a poskytne perspektívy ďalších aktivít a možností prevádzky a rozvoja Národnej infraštruktúry priestorových informácií na Slovensku.

Ciele

  • Zosumarizovať projekt ESPUS;
  • Realizovať retrospektívu a zhodnotiť naplnenie ambícií a cieľov;
  • Naznačiť možnosti ďalšieho vývoja.

Program

09:00  Otvorenie školenia

09:05  INSPIRE ESPUS prehľad

10:15  Prestávka

10:30  INSPIRE perspektívy

12:00  Záver školenia

Organizačné informácie

Organizátor: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Podujatie je realizované v rámci projektu Efektívna správa priestorových údajov a služieb (ESPUS).

Súvisiace správy