MPK k vyhláške k územnému plánovaniu

INSPIRE, publikované 20.02.2023

Medzirezortné pripomienkovacie konanie (MPK) k návrhu vyhlášky Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky o obsahu a rozsahu územnoplánovacej dokumentácie a o územnoplánovacích podkladoch.

Medzirezortné pripomienkovacie konanie (MPK) k návrhu vyhlášky Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky o obsahu a rozsahu územnoplánovacej dokumentácie a o územnoplánovacích podkladoch.

Vo väzbe na zákon č. 20/2022 Z.z. o územnom plánovaní bol 17.02.2023 sprístupnený návrh úvodnej vyhlášky o obsahu a spôsobe spracovania územnoplánovacej dokumentácie a o územnoplánovacích podkladoch. Lehota na ukončenie procesu MPK je 10.03.2022.

Viac informácií

Súvisiace správy