INSPIRE in Slovakia

All about Spatial Data Infrastructure

This website provides information for those interested in the National Spatial Data Infrastructure, which is the Slovak Republic's contribution to the Infrastructure for Spatial Information in Europe (INSPIRE). More about INSPIRE.

Popular on site


  Illustration image of Nová služba monitoringu
  28.02.2024

  Vo väzbe na zlepšovanie infraštruktúry priestorových informácií sprístupňuje MŽP SR prostredníctvom Národného geoportálu službu monitoringu dostupnosti…

  Illustration image of Geospatial Trends 2022
  17.03.2023

  Krátka, no zaujímavá štúdia adresujúca aktuálne geopriestorové trendy vo väzbe na Open Data iniciatívu a komunitu (data.europa.eu).

  Illustration image of Nariadenie pre súbory údajov s vysokou hodnotou
  31.01.2023

  Začiatkom roku 2023 bolo v Úradnom vestníku Európskej únie zverejnené nové Nariadenie Komisie (EÚ), ktorým sa stanovuje zoznam konkrétnych súborov údajov s…

  Go to all articles

  Events

  21.03.2023 - 23.03.2023

  03.03.2023

  Go to all events

  News

  20.02.2023
  MPK k vyhláške k územnému plánovaniu

  Medzirezortné pripomienkovacie konanie (MPK) k návrhu vyhlášky Úradu pre územné plánovanie a…

  30.01.2023
  Finalizácia dokumentácie INSPIRE ESPUS školení

  Výstupy zo série INSPIRE ESPUS školení sú skompletizované a sprístupnené

  23.12.2022
  Pozvánka na 25.INSPIRE ESPUS Školenie

  Pozývame Vás na dvadsiate piate INSPIRE ESPUS školenie zamerané na tému "Prehľad & perspektívy“.

  22.12.2022
  Pozvánka na 24.INSPIRE ESPUS Školenie

  Pozývame Vás na dvadsiate štvrté INSPIRE ESPUS školenie zamerané na tému "PostGis II. & R…

  Go to all news


  Affected parties

  INSPIRE is made up of providers and users of spatial information. Each target group has specific needs, which are addressed by the following applications:

  Register of Spatial Information

  The Register of Spatial Information (RPI) provides a single access point for spatial data providers to create and manage metadata and other registers.

  Logo Register of Spatial Information

  National Geoportal

  The National Geoportal (NG) primarily caters to users of spatial data and services, with a focus on facilitating their effective utilization.

  Logo National Geoportal