Projekty

Národné

 Efektívna správa priestorových údajov a služieb

Register priestorových informácií

Medzinárodné

eENVplus
SDI4Apps
SmartOpenData
smeSpire