INSPIRE @ GIS Slovakia

Premiéra tohto online podujatia priniesla v termíne 21-23.03.2023 celkovo 26 príspevkov od 22 prezentujúcich.

Názov
INSPIRE @ GIS Slovakia
Termín
21.03.2023 - 23.03.2023
Kontaktná osoba
Peter Kaclík

Podujatie ponúklo záujemcom príspevky v širokom spektre oblastí od zástupcov verejného, privátneho, neziskového i akademického sektora. Za INSPIRE na podujatí odznel príspevok s názvom Zdieľanie priestorových údajov a služieb na Slovensku.