HVD & INSPIRE @ PS Lepšie dáta

Téma potreby synergie iniciatív INSPIRE a Open Data bola adresovaná aj na rokovaní PS K9.4 – Lepšie údaje, ktoré sa konalo online 15.03.2023.

Názov
HVD & INSPIRE @ PS Lepšie dáta
Termín
15.03.2023 - 15.03.2023
Kontaktná osoba
Miroslav Liška

V rámci podujatia boli vo väzbe na potrebu komunikácie nových legislatívnych požiadaviek zo strany nového VYKONÁVACIEHO NARIADENIA KOMISIE (EÚ) 2023/138, za MŽP SR predstavené oblasti súvisiacich prienikov, medzi inicitatívami INSPIRE a Open Data, tak aby sa zabezpečili povinnosti Slovenska, naplnili súvisiace očakávania a eliminovali prípadné duplicity.