Geospatial Trends 2022

INSPIRE, publikované 17.03.2023

Krátka, no zaujímavá štúdia adresujúca aktuálne geopriestorové trendy vo väzbe na Open Data iniciatívu a komunitu (data.europa.eu).

Krátka, no zaujímavá štúdia adresujúca aktuálne geopriestorové trendy vo väzbe na Open Data iniciatívu a komunitu (data.europa.eu).

Správa data.europa.eu za rok 2022 o príležitostiach z nových trendov v geopriestorovej komunite sa zameriava predovšetkým na dva trendy, ktoré ovplyvňujú európsku geopriestorovú komunitu: 

  1. Modernizácia INSPIRE – prechod na otvorené dáta 
  2. Úloha geopriestorových informácií pre inteligentné mestá