Adresáti

INSPIRE a NIPI adresuje viacero cieľových skupín. 

Tie je možné rozdeliť do nasledovných kategórií:

  • Poskytovatelia - zastupujúci predovšetkým tvorcov a distribútorov priestorových informácií;
  • Používatelia - reprezentujú konzumentov priestorových informácií;
  • Koordinátor - zabezpečujúci koordináciu procesu tvorby, prevádzky a rozvoja infraštruktúry.